CENÍK SLUŽEB

ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY

Dospělí            70,- Kč

Důchodci          50,- Kč

Studenti            50,- Kč

Děti do 15ti let  30,- Kč

Jednorázová výpůjčka  10,- Kč

 

POPLATKY ZA UPOMÍNKU

1. upomínka   20,- Kč

2. upomínka   40,- Kč

3. upomínka   60,- Kč

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

poplatek spojený s odesláním jedné knihy  20,- Kč

 

TISK A KOPÍROVÁNÍ

1 strana A4   2,- Kč

 

PRÁCE NA POČÍTAČI

Dospělí    10,- Kč / 1 hodina

Děti          2,- Kč / 1 hodina