Ceník služeb


Roční registrační poplatky

Dospělí .............................................. 100,- Kč

Důchodci ............................................. 70,- Kč

Děti a studenti ................................... 50,- Kč

Jednorázová výpůjčka ...................... 20,- Kč

Registrační poplatek se platí a registrace je platná na  1 kalendářní rok.

Meziknihovní výpůjční služba

příspěvek na náklady spojené s odesláním knihy zpět půjčující knihovně ............................... 20,- Kč/1 kniha

+ případný poplatek, který si stanoví půjčující knihovna za odeslání dokumentu
+ případné sankční poplatky za pozdní dodání nebo poškození dokumentu, které si stanoví půjčující knihovna

Poplatky za upomínku

1. upomínka zaslaná poštou ................... 20,- Kč

2. upomínka zaslaná poštou .................. 40,- Kč

3. upomínka zaslaná poštou .................. 60,- Kč

Práce na počítači

Čtenář s platnou registrací - 1 hodina ZDARMA.

Neregistrovaný uživatel:

Dospělí .................................... 10,- Kč/1 hodina

Děti ............................................. 2,- Kč/1 hodina

Laminování

A5 ................................. 8,- Kč

A4 ................................ 12,- Kč

A3 ................................ 17,- Kč

Balení učebnic/knih

A5 ................................ 10,- Kč

A4 ................................ 15,- Kč

A3 ................................ 20,- Kč

Tisk a kopírování

A4 jednostranná černobíle ............ 2,- Kč

A4 oboustranná černobíle ............. 3,- Kč

A4 jednostranná barevně .............. 4,- Kč

A4 oboustranná barevně ............... 5,- Kč

Skenování, odeslání 1-4 strany .... 5,- Kč