Naše akce

Knihovna pořádá kulturní a vzdělávací akce jak pro širokou veřejnost, tak i pro školy a školky v Teplicích nad Metují a okolí. 

Halloween 2023

V úterý 31. října jsme v knihovně již po osmé slavili s dětmi Halloween. Děti to stále baví a my jsme rádi, že to v knihovně žije! Vyráběli jsme, přemýšlelo se nad šifrovačkami, tancovalo se, ale nejvíc se děti těší na závěrečnou stezku odvahy. Za pomoc s průběhem odpoledne patří velké poděkování sedmákům ZŠ a studentům Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie. 

Bookstart 

S knížkou do života

Jednou měsíčně pořádáme v knihovně setkání rodičů s nejmenšími dětmi. Čteme si, vyrábíme a hrajeme si spolu.

Na uvítanou děti dostanou startovací sadu s knížkou, ti úplně nejmladší dostávají uvítací balíček na vítání občánků.

Projekt Bookstart - S knížkou do života je podporován Královéhradeckým krajem.

HALLOWEEN 2022

V úterý 1. listopadu jsme oslavili s dětmi v knihovně Halloween. Něco jsme si vyrobili, poslechli si pár strašidelných příběhů a zatančili si. Děti vyřešily halloweenskou šifrovačku a největší úspěch měla opět stezka odvahy.  

LOVCI PEREL 2022/23

Máme za sebou další ročník soutěže Lovci perel. Perličky lovilo 47 dětí. Dohromady přečetly 226 knih.

ovce hodnotíme ve třech kategoriích podle věku a ti nejlepší získávají svou vlastní perlorodku a diplom.

Absolutní vítězkou napříč kategoriemi se stala Lucka Mrázová, která přečetla 54 knih! Dále jsme ocenili Toníka Krupičku a Vlaďku Mrázovou. Gratulujeme!

Všichni lovci si svoje perličky mohli vyměnit za knihovnické peníze Moriony a ty pak utratit ve stánku s odměnami. Soutěž pokračuje i v tomto školním roce a my přejeme všem lovcům krásné zážitky s knihami perlorodkami!


PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2023

21. června jsme v knihovně měli tradiční malou slavnost - Pasování prvňáčků na čtenáře. 

Dětí byla plná knihovna, protože v letošním školním roce první třídu navštěvovalo 22 žáčků. Do knihovny za nimi přišla princezna Abeceda, která měla pro každého malého čtenáře krásnou knížku.

LOVCI PEREL 2019/2020

Na konci září 2020 jsme ukončili prodloužený ročník Lovců perel. Přesto, že v tomto školním roce byla docházka dětí do školy - tedy i do knihovny omezena pandemií, soutěže se zúčastnilo 56 dětí a dohromady nalovily 348 perel.

V každé kategorii jsme odměnili ty nejlepší lovce vlastní perlorodkou a diplomem. V první kategorii byla nejlepší čtenářkou a lovkyní Lucka Mrázová (19 knížek-25 perel), ve druhé kategorii to byla Vlaďka Mrázová (28 knížek-42 perel) a ve třetí kategorii byl nejlepším lovcem Petr Pfeifer (16 knížek-24 perel).

Kromě toho si výherci i všichni ostatní lovci své perly vyměnili za knihovnické peníze Moriony a ty pak utratili ve stánku s odměnami.


PROGRAM PRO DĚTI Z MŠ VERNÉŘOVICE

Ve čtvrtek 19. července 2020 nás navštívily děti z Vernéřovické mateřské školy. Pro děti jsme měly připravený program během kterého se hravou formou seznámily s klasickými pohádkami.

Jsme moc rády, že se u nás dětem líbilo. V tomto pandemickém roce to byla jedna z mála akcí, kterou jsme mohly uspořádat.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2020

18. června jsme, jako každý rok (navzdory pandemii), v knihovně měli malou slavnost. 

Pozvali jsme prvňáčky s paní učitelkou Mgr. Evou Malíkovou, abychom jim poděkovali za jejich snahu a píli, kterou museli vynaložit, aby se naučili číst..

Děti opět přišla navštívit princezna ABECEDA a spolu s panem ředitelem pasovali malé čtenáře. Ti dostali knížku Školní strašidlo, záložky a roční registraci v knihovně zdarma.

PŘEDNÁŠKA SEVERNÍ KOREA OČIMA MILANA BUREŠE

11. března 2020 jsme těsně před uzavřením knihoven kvůli epidemii koronaviru stihli uspořádat 

přednášku o Severní Koreji, kterou jsme měli domluvenou více než půl roku předem.

Přednáška byla moc zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu skutečností o této uzavřené zemi.

Škoda, že nás nebylo víc, ale těch 13 statečných určitě nelitovalo.

DOKTORSKÁ POHÁDKA

Téměř přesně po roce, 4. prosince 2019 nás opět navštívily děti z divadelního kroužku "Za oponou knihovna", který působí při náchodské knihovně.

Dětští ochotníci tentokrát dětem z teplické družiny zahráli Doktorskou pohádku od Karla Čapka a musím říct, že výborně. 

Našim dětem se představení moc líbilo a velkým potleskem ocenily herecké nadšení a talent vrstevníků.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA IZRAEL

Ve středu 20. listopadu 2019 v podvečer jsme se s panem Petrem Kohlem podívali na nejznámější místa Izraele. 

Navštívili jsme například (alespoň na fotkách) Betlém, Jericho, Nazaret a samozřejmě Jeruzalém.

Petr Kohl se nesoustředil jen na cestopisné údaje, ale snažil se nám zprostředkovat i energii, 

kterou v těchto místech pocítil.

HALLOWEEN 2019

Ve čtvrtek 31. října 2019 jsme si v knihovně uspořádali strašidelné odpoledne pro děti. Sešlo se necelých 40 dětí a společně jsme si vyrobili papírového ducha a magnet mumie. Pak si děti odpočinuly u svačinky, kterou jsme pro ně napekly.

Občerstvené děti si zasoutěžily, zatancovaly a nakonec na ně čekala strašidelná stezka odvahy na kterou se nejvíc těšily.

S organizací celého odpoledne nám pomohla Julie Prokopová, Bára Zelinková, Vojta Prokop a Šimon Prokop. Za to jim moc děkujeme!

PŘEDNÁŠKA PhDr. MIRKY MORAVCOVÉ O HISTORII ZDOŇOVA

VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ ZDOŇOVA

Ve čtvrtek 17. října 2019 v podvečer jsme si vyslechli další zajímavé povídání Mirky Moravcové. Paní Moravcová nás seznámila s tím, jak kráčely po staletí dějiny Zdoňovem. Na přednášku navazovala vernisáž historických fotografií, která byla přístupná do konce října ve vestibulu MěÚ.

SPOLUPRÁCE S KLUBEM AKTIVNÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci projektu "Cyklus vzdělávacích přednášek na téma kyberkriminality, bezpečnosti na internetu a mediální gramotnosti v Městské knihovně" se během školního roku 2018/2019 uskutečnilo pět přednášek. 

Po úvodní přednášce pro rodiče se uskutečnily tři přednášky pro žáky ZŠ. Děti ze 4. a 5. třídy a děti ze 6. a 8. třídy absolvovaly besedy během projektového dne TEPLICE BEZPEČNĚ ONLINE. 

Téma kyberkriminality děti zpracovávali také formou workshopu a vědomostního kvízu. Následovala přednáška pro žáky Speciální školy, která se opět týkala kybekriminality a především kybergroomingu. 

Přednáškou pro učitele "Nová sociální média a bezpečnost na Facebooku" jsme zakončili školní rok. Na podzim se uskutečnila další přednáška pro rodiče a pro knihovníky náchodského okresu.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2019

26. června jsme, jako každý rok, v knihovně měli malou slavnost. Pozvali jsme prvňáčky s paní učitelkou Mgr. Alexandrou Kročilovou a žáčka Speciální školy s asistentkou Karolínou Keresteši. Po roce se na nás opět přišla podívat princezna ABECEDA a spolu s panem starostou pasovali malé čtenáře.                                          

Ti dostali knížku Teta to zase plete, záložky a roční registraci v knihovně zdarma.


 LOVCI PEREL 2018/2019

Už po třetí se děti v Městské knihovně mohly zapojit do zábavné hry, která motivuje ke čtení. Ve hře se knížky stávají perlorodkami a po přečtení a vyplnění hrací karty dítě získává perlu. Hra vede malé čtenáře k objevování knih a k porozumění textu. 

V tomto školním roce se lovci stalo 44 dětí, převážně z prvního stupně. Vybrali jsme nejlepší lovce ve třech kategoriích, kteří jako odměnu dostali opravdovou perlu s přívěškem. 

V první kategorii nečtenářů a začínajících čtenářů nejvíce perel nalovil Jakub Hasenovič. Ve druhé kategorii čtenářů od 3. do 5. třídy nejvíce knížek přečetli sourozenci Vlaďka a Pavel Mrázovi. V nejstarší kategorii od 6. do 9. třídy zvítězila Saša Báčová. 

Všichni lovci si nalovené perly vyměnili za knihovnické peníze Moriony a ty utratili ve stánku s odměnami, který byl celý týden otevřen v knihovně.

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ VU3V V TEPLICÍCH NAD METUJÍ

V pátek 24. května 2019 Teplicích nad Metují proběhl Závěrečný seminář VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU.

Manažerky VU3V Ing. Klára Nehodová a Ing. Hana Balzerová, Ph.D. slavnostně zakončily letní semestr předáním Pamětních listů nejenom našim studentům, ale i studentům z Adršpachu a z Vrchlabí.

Takovéto slavnostní zakončení semestru je putovní, tentokrát se jeho organizace ujalo naše Konzultační středisko.

PROMOCE STUDENTŮ VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

V pátek 17. května 2019 se na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze konala promoce studentů Virtuální univerzity třetího věku. 

Z Konzultačního střediska v Teplicích nad Metují splnilo studijní podmínky tříletého vzdělávacího cyklu pět studentů a tak jsme vyrazili opět na slavnostní událost do Prahy. 

A opět jsme si to velice užili! Gratulujeme!


TEPLICE ČTOU DĚTEM 2019

V úterý 9. dubna 2019 jsme v knihovně pořádali už tradiční akci v rámci celostátního projektu Celé Česko čte dětem. 

Na čtení do knihovny přišly děti ze školní družiny. Tentokrát jsme vybrali knížku Ondřeje Sekory - Knížka Ferdy mravence. Děti si při poslouchání malovaly, tiskaly a vyráběly masku Ferdy mravence a malou Berušku. Po svačince si děti ještě zasoutěžily. 

Děkujeme za předčítání paní Zdeně Vaňkové, paní Jitce Krulichové, a také panu řediteli Radimovi Válkymu. Velký dík také patří studentům místní Střední školy gastronomie a hotelnictví, kteří dětem pomáhali s výrobky a soutěžemi.

JAK SE ŽIJE V NEPÁLU

Ve čtvrtek 21. února 2019 navštívil Teplice Jan Žalud, koordinátor dobročinného projektu Všechny barvy Nepálu.

Dopoledne přednášel o Nepálu pro žáky 8. a 9. třídy ZŚ, a navečer pro veřejnost a pro studenty Střední školy hotelnictví. 

Kromě toho pan Žalud nainstaloval v Infocentru prodejní výstavu fotografií z Nepálu. Koupí nějaké fotografie podpoříte stavbu škol v odlehlých a chudých oblastech této rozmanité země.

PROMOCE STUDENTŮ VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

18. ledna 2019 jsme se studenty VU3V po třech letech studia a šesti úspěšně zvládnutých semestrech byli pozváni na slavnostní promoci na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která je garantem studia.

Slavnostní ceremoniál byl moc pěkný a výlet do Prahy stál za to. A co víc, všichni promovaní studenti se rozhodli ve studiu pokračovat v dalším cyklu přednášek.

Gratulujeme!