PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

www.e-senior.cz

 

Městská knihovna a Město Teplice nad Metují

nabízejí svým starším spoluobčanům

vysokoškolské zájmové studium formou 

Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).

 

Vzdělávání seniorů je aktivita s již více jak dvacetiletou historií.

V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách.

Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního

využití volného času nedostupná.

Proto Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

nabízí virtuální studium zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou

účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol a univerzit.

 

V Teplicích nad Metují je Konzultačním střediskem Městská knihovna.

Přednášky probíhají v zasedací místnosti MěÚ, která je vybavena 

vhodným zařízením, kuchyňkou a WC.

Při použití zadního vchodu je místnost téměř bezbariérová. 

S překonáním schodu do zasedací místnosti rádi každému pomůžeme.

 

Studijní program "Svět okolo nás"

* Seniorští studenti si společně zvolí téma kurzu na následující semestr. 

   Každý kurz obsahuje 6 přednášek, vždy 1x za 14 dní.

   Během jednoho semestru mohou studenti současně studovat max. 2 kurzy. 

   Pak výuka probíhá ve stejných 14 denních intervalech, 

   v sudém týdnu 1. kurz a v lichém týdnu 2. kurz.

* Po úspěšném ukončení semestru proběhne Závěrečný seminář, 

   na kterém studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

   Po dohodě s účastníky můžeme zorganizovat společný výlet, který bude tematicky 

   navazovat na předchozí přednášky (např. Astronomie - výlet do hvězdárny, apod.)

* Celý vzdělávací cyklus obsahuje 6 absolvovaných semestrů. 

   Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, ale podle situace seniora se může 

   libovolně prodloužit. 

   Student může libovolné semestry vynechat a ke studiu se kdykoliv vrátit.

* Po absolvování 6 semestrů je student - senior pozván na slavnostní promoci do auly 

   České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží 

   "Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku". 

   Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

 

* NABÍDKA VIRTUÁLNÍCH KURZŮ

  Cena kurzů 300,- Kč (starší kurzy zdarma)

 

* Astronomie

* Barokní architektura v Čechách

* Cestování - co jste možná nevěděli

* České dějiny a jejich souvislosti

* České dějiny a jejich souvislosti II.

* Čínská medicína v naší zahrádce

* Dějiny oděvní kultury I.

* Dějiny oděvní kultury II.

* Dějiny oděvní kultury III.

* Etika jako východisko z krize společnosti

* Evropské kulturní hodnoty

* Genealogie. Hledáme své předky

* Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka

* Historie a současnost české myslivosti

* Hudební nástroje

* Klenoty barokního sochařství v českých zemích

* Kouzelná geometrie

* Křesťanská ikonografie a hagiografie

* Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

* Lesnictví

* Lidské zdraví

* Mistři evropského barokního malířství 17. století

* Obklopeni textilem

* Osobní finance

* Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

* Potraviny a spotřebitel

* Rituály evropských královských rodů

* Umění rané renesance v Itálii

* Včelařský rok

* Vývoj a současnost Evropské unie

* Vývoj informačních technologií do roku 2009

* Život a dílo Michelangela Buonarroti

* Život s energií

 

 

Pro zimní semestr od října do prosince 2020 byl vybrán kurz:

Na první přednášku se můžete přijít podívat zcela nezávazně

a po jejím shlédnutí se rozhodnete, zda chcete v kurzu pokračovat.

 

Průběh přednášek

* Výuka probíhá přenosem z internetu na plátno a společným sledováním předem 

   natočených multimediálních přednášek, které vedou vysokoškolští lektoři.

* V souvislosti s onemocnění m Covid 19 je účast na přednáškách dobrovolná,

  jednotlivé přednášky lze studovat samostatně doma.

* Časová náročnost je cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní podle 

  domluveného časového harmonogramu

* Po každé přednášce následuje společná diskuze na přednášené téma a společné 

   vypracování testu k ověření pochopení celého výkladu.

* Mezi jednotlivými přednáškami může účastník studovat individuálně podle 

  svého rozhodnutí, buď přes internet (opakovaná videopřednáška)

  nebo v tištěné podobě (přepsaná a vytištěná přednáška)

* Své znalosti si student může ověřit v samostatně vypracovaném testu. 

   Správnost svých odpovědí si může ihned ověřit. 

   S výsledkem je seznámen jen on sám.

* Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, 

  doplněním souvisejících informací a upřesněním případných nejasností.

  Teprve poté následuje další - nová - přednáška.

 

Kdo může studovat a za jakých podmínek

* osoby splňující věk pro pobírání starobního důchodu

* po vyplnění přihlášky v konzultačním středisku - Městské knihovně

* po zaplacení studijního poplatku

* účast na společných přednáškách je pouze dobrovolná

* minimálně jednou úspěšně vypracovaný test 

  - z každé přednášky (min. 5 bodů z 10), neomezený počet opakování

  - celkový závěrečný test (min. 10 bodů z 24), pět možností opakování

* nepovinně - vypracování eseje na dané téma

                    - účast na závěrečném semináři a promoci

* základní počítačová gramotnost je pouhou výhodou ne však podmínkou 

 - postupně a nenápadně se naučíte základní práci s internetem 

 - vždy Vám budou k dispozici počítače a pomocná ruka v knihovně

 - všechny materiály Vám také vytiskneme

 - NEBOJTE SE TOHO!

  

Na webových stránkách www.e-senior.cz můžete shlédnout ukázky

videopřednášek a najít doplňující informace o studiu.

 

Jakékoliv další informace Vám ráda sdělí Věra Prokopová v Městské knihovně.

Telefon: 730 875 911

e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz