Společenské hry

Pravidla pro půjčování společenských her:

* Registrovaný čtenář knihovny si může půjčit vždy jednu hru na jeden měsíc.

* Čtenáři do 15ti let si mohou hru půjčit oproti podpisu zákonného zástupce.

* Neregistrovaní čtenáři a děti, které nemají podpis rodičů,

  mohou hrát hry v knihovně.

* Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží seznam

  všech herních komponentů.

* Při vracení bude obsah hry zkontrolován za přítomnosti čtenáře.

* Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže tak neučíní,

  účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.

* V případě ztráty či poškození hry, ji uživatel nahradí stejnou novou hrou,

  nebo zaplatí plnou cenu nové hry.

* V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit,

  je uživatel po domluvě s knihovnicí povinen zajistit náhradu.   

 

Nabídka her k vypůjčení:

  

 

 

 + několik druhů DOMINA a PUZZLE