Poprvé v knihovně

Chcete se přihlásit do knihovny a nevíte jak na to? Postupovat můžete třeba takto:

Přečtěte si knihovní řád a ceník a souhlasíte-li s jeho zněním:

  • můžete si hned vybrat v našem on-line katalogu, které tituly si při Vaší první návštěvě u nás půjčíte

Přijďte do knihovny a s sebou přineste:

  • občanský průkaz, jste-li starší 15 let,
  • potvrzení o studiu, studentský průkaz či index, jste-li studující do 26 let,
  • podepsanou přihlášku jedním z rodičů, jsi-li dítě do 15 let (případně přijď s rodičem),
  • příslušný obnos na úhradu nákladů spojených s registrací.

Čtenářský průkaz obdržíte na počkání, registrací aktivujeme Vaše čtenářské konto.

Jste-li imobilní a nemůžete navštěvovat naši knihovnu osobně, můžete samozřejmě

naše služby přesto využívat. Platí pro Vás výše uvedené a k tomu se rozhodněte, zda:

  • využijete naší služby, kdy našim čtenářům dodáváme zdarma požadované výpůjčky domů,
  • zajistí osobní kontakt s námi Vámi pověřená osoba, kterou k tomuto účelu zmocníte a která se písemným prohlášením zaváže k dodržování pravidel takto realizovaného půjčování.

V případě zájmu nás kontaktujte kdykoliv během provozní doby knihovny,

telefonicky na čísle 730 875 911, nebo na e-mailovou adresu knihovna@teplicenadmetuji.cz.